abido asit

– abi dün sporda basmışım abido* asitleri

* amino asit (aslında söylemeye çalıştığı “basmışım amino asidi”)