çövdürmek

işemek gibi anlamlara gelmektedir.

örn;
– ben bi çövdürüp geleyim
– şuraya bi çövdüreyim