yoldan geçenlere laf atmak

pk: yarısı kimin?
x: ?
pk: yarısı nesi?
x: …?!%&