tupuş tupuş

her ne kadar tıpış tıpış demeye çalışıyormuş gibi görünsede aslında demek istediği; kapış kapış