maaf olmak

muaf olmak demek değil aslında maf olmak anlamında kullandı, bizde geç anladık.