dil bilgisinin sırnaşık kaldığı an

kelimelerin kıyafetsiz* kaldığı an’dır.

* kifayetsiz