pıraşa

bir rus yemeği yada bir ülkenin başkenti gibi gelebilir ama bildiğiniz *pırasa