aslında tuz ruhu

sen tipinle kızları kör ederken, biz kızları ruhumuzla kör ederiz…