çokmak

anlatılmak istenen şey çakmak´tır yani bildiğimiz çakmak ateş yakmak için kullanılan.